Завдання

1. Бригадир Семенів уклав з виробничим кооперативом договір, за яким його бригада зобов'язувалася відремонтувати токарний станок і вентиляцію цеху. Вартість роботи оцінена в 800 грн. Строк виконання - один місяць. По закінченні роботи кооператив відмовився оплатити всю суму, посилаючись на низьку якість ремонту. Семенів звернувся до суду. Яким законодавством повинен керуватись суд, вирішуючи цей спір?

2. Між головою селянського (фермерського) господарства і одним з його членів, 18-річним сином виник спір. Син вважав, що в господарстві грубо порушуються права його членів. Зокрема, працювати доводиться по 12-14 годин на добу, іноді навіть у вихідні і святкові дні, зарплата не виплачується більше двох місяців. В той же час Завдання для двох найнятих на роботу тимчасових працівників створено "пільговий режим". Вони працюють по вісім годин щоденно, мають щотижня два вихідних дні і їм уже двічі за останній місяць виплачено зарплату. У випадку, якщо головою господарства не буде дотримуватись трудове законодавство стосовно членів селянського (фермерського) законодавства, син вимагає укладення з ним трудового договору. Що Ви можете сказати з приводу наведеної ситуації. Чим регламентуються трудові відносини у селянських (фермерських) господарствах?

Теми рефератів

1. Державні гарантії забезпечення права на працю в Україні.

2. Трудові правовідносини та їх особливості.

3. Особливості службо-трудових відносин працівників ОВС.

Питання для самостійного опрацювання

1. Зв’язок трудового права з іншими галузями права.

2. Дія Завдання трудового законодавства в часі, просторі та щодо ькола осіб.

3. Аналогія у трудовому праві.

4. Наука трудового права.

Практичне заняття 2, час – 2 год.

Тема №2. Трудовий договір: поняття та зміст.

Основні питання:

1. Поняття та форма трудового договору. Відмінність трудового договору від цивільного договору.

2. Сторони трудового договору.

3. Зміст трудового договору: обов’язкові та додаткові умови.

4. Види трудового договору.

5. Контракт, як особлива форма.

6. Порядок укладення трудового договору та прийняття на роботу. Випробовування при прийнятті на роботу.

7. Порядок прийняття на службу в ОВС.

8. Особливості просування по службі в ОВС.

Додаткові питання

1. Договір, угода, контакт – відмінності понять.

2. Категорії працівників, правовий режим праці яких визначаються спеціальними законами.

3. Характеристика Завдання працівника, як суб’єкта трудових правовідносин.

4. Характеристика роботодавця, як суб’єкта трудових правовідносин.

5. Переваги письмової форми трудового договору.

6. Трудова функція – як основна істотна умова трудового договору.

7. Трудові договори на невизначений термін.

8. Строкові трудові договори.

9. Поняття простою та його ознаки.

10. Трудові договори з сезонними та тимчасовими працівниками.

11. Поняття сумісництва та суміщення.

12. Трудовий договір про надомну роботу.

13. Трудовий договір про організований набір робітників.

14. Переваги та недоліки контракту – як особливої форми трудового договору.

15. Сфера застосування контракту в Україні.

16. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.

17. Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу.

18. Обмеження щодо спільної роботи на одному і тому самому Завдання підприємстві.

19. Документи при прийнятті на роботу, медичний огляд.

20. Випробувальний термін для працівників ОВС.


documentabnbquz.html
documentabnbyfh.html
documentabncfpp.html
documentabncmzx.html
documentabncukf.html
Документ Завдання