Варіант 1. 1. Розкрити теоретичні засади факторного аналізу ефекту діяльності банку.

1. Розкрити теоретичні засади факторного аналізу ефекту діяльності банку.

2.

Задача 1.

Є такі дані по установі банку:

Таблиця

(тис. грн)

Період Прибуток Середня вартість активів
І квартал
ІV квартал

1) порівняти динаміку прибутку, активів і прибутковості активів;

2) проаналізувати приріст прибутку за рахунок динаміки активів та їх прибутковості;

3) проаналізувати динаміку прибутковості за рахунок прибут­ку та активів.

Зробити висновок.

Задача 2. В таблиці наведені дані про надані кредити та залучені кошти по установі банку за два квартали:

Таблиця

Квартали Залучені кошти Видані позики
Сума, тис. Грн % річних Сума, тис. грн % річних
ІІІ
ІV

Обчисліть в кожному кварталі:

а) процентні витрати; б) процентні доходи; в) маржу та чистий спред Варіант 1. 1. Розкрити теоретичні засади факторного аналізу ефекту діяльності банку..

Здійсніть факторний аналіз динаміки маржі:

а) за рахунок зміни процентних доходів; б) за рахунок зміни процентних витрат.

Зробіть висновки.

Задача 3. За даними таблиці виконайте горизонтальний аналіз фор­мування залучених коштів по регіональних відділеннях банку.

Таблиця

Склад залучених коштів регіональних відділень банку, (млнгрн)

Залучені кошти Регіональні відділення банку
Разом
Кошти банків 78,0 80,5 76,3 79,2 314,0
Кошти клієнтів 100,2 150,7 129,5 137,5 517,9
Інші депозити 18,4 12,8 10,4 9,6 51,2
Боргові цінні папери, емітова­ні банком 0,8 0,9 0,7 1,2 3,6
Нараховані витрати до сплати 9,2 5,4 6,0 3,2 23,8

3. Тест.

У розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку від короткострокових кредитів (Пкк) і кредитів (К) банку для вивчення динаміки середнього рівня прибутковості короткострокових кредитів (Rпк) наведіть формулу розрахунку індексу коефіцієнта структурних зрушень Варіант 1. 1. Розкрити теоретичні засади факторного аналізу ефекту діяльності банку. та дайте його економічну інтерпретацію.

1. ; 2. ; 3. .


documentabmnkzp.html
documentabmnsjx.html
documentabmnzuf.html
documentabmohen.html
documentabmooov.html
Документ Варіант 1. 1. Розкрити теоретичні засади факторного аналізу ефекту діяльності банку.