A. *Раціон №1

B. Раціон №2

C. Раціон №3

D. Раціон №4

E. Раціон №5

38. Назвіть раціони лікувально-профілактичного харчування, які призначаються при роботі з фтором, хлором та оксидами азоту:

A. *Раціон №2

B. Раціон №1

C. Раціон №3

D. Раціон №4

E. Раціон №5

39. Назвіть раціони лікувально-профілактичного харчування, які призначаються при роботі з азотною та сірчаною кислотами:

A. *Раціон №2

B. Раціон №1

C. Раціон №3

D. Раціон №4

E. Раціон №5

.

40. Назвіть раціони лікувально-профілактичного харчування, які призначаються при роботі з хромом і хромвмісними сполуками:

A. *Раціон №2а

B. Раціон №2

C. Раціон №3

D. Раціон №4

E. Раціон №5

41. Назвіть раціони лікувально-профілактичного харчування, які призначаються при роботі з неорганічними та органічними сполуками свинцю:

A. *Раціон №3

B. Раціон №2

C A. *Раціон №1. Раціон №1

D. Раціон №4

E. Раціон №5

42. Назвіть раціони лікувально-профілактичного харчування, які призначаються при роботі з хлорованими вуглеводнями та сполуками миш’яку, телуру, ртуті:

A. *Раціон №4

B. Раціон №2

C. Раціон №3

D. Раціон №1

E. Раціон №5

43. Назвіть раціони лікувально-профілактичного харчування, які призначаються при роботі з фосфором і фосфоровмісними сполуками в умовах хімічного виробництва (неорганічні сполуки):

A. *Раціон №4а

B. Раціон №4

C. Раціон №4б


documentabnemub.html
documentabneuej.html
documentabnfbor.html
documentabnfiyz.html
documentabnfqjh.html
Документ A. *Раціон №1